Câu chuyện của chúng tôi

Các lĩnh vực của công ty
tin tức và sự kiện
Tổng quan công ty

Việt Nam

  •   Địa chỉ :    Lô L5, Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

      Tel: + (+84) 2203 751 450

      Fax: + (+84) 2203 751 460

Trung quốc

  •   Địa chỉ:       Xinyang , Dengwu ,Qiaotou , thành phố Đông Quan, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc