tuyen dung truong phong ky thuat

TUYỂN DỤNG TRƯỞN PHÒNG SẢN XUẤT
Số lượng: 01
Vị trí: Trưởng phòng sản xuất
Mô tả công việc: 
-Trưởng phòng sản xuất phải là người có chuyên môn giỏi và sở hữu năng lực quản lý linh hoạt để hoàn thành tốt khối lượng công việc được Tổng giám đốc giao phó. 
-Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo toàn bộ dây chuyền hoạt động một cách ổn định nhất và tạo ra sản phẩm chất lượng với mức chi phí sản xuất thấp nhất.
- Điều phối hoạt động của phòng sản xuất. 
-Xây dựng quy trình làm việc khoa học cho phòng sản xuất. 
-Đảm bảo chất lượng thành phẩm sau sản xuất. 
-Tham mưu cho dòng sản phẩm mới. 
-Bên cạnh đó, thường xuyên phải lập báo cáo tình hình sản xuất gửi chủ đầu tư và đối ứng các vấn đề liên quan đối ngoại của Công ty.
Yêu cầu trình độ:
Vị trí Trưởng phòng sản xuất là vị trí đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn về sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử, và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. 
-Có kiến thức chuyên môn vững vàng. 
-Khả năng bao quát mọi vấn đề và kỹ năng quản lý điều hành công việc trong phòng ban và liên quan với các phòng ban khác nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối. 
-Lên kế hoạch, thiết kế hệ thống sản xuất, phương pháp sản xuất, phối hợp và kiểm soát quy trình sản xuất.
- Vị trí đòi hỏi người lao động phải có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc để giao tiếp và đối ứng khách hàng, làm báo cáo phân tích gửi chủ đầu tư.
Quyền lợi lao động:
- Mức lương: Theo thỏa thuận.
- Các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời giờ làm việc theo quy định của Công ty. 
- Được trang bị bảo hộ lao động khi vào Công ty làm việc: Quần áo đồng phục nhân viên, mũ,giầy, thẻ nhân viên, tủ đựng đồ cá nhân.
- Phương tiện đi lại làm việc: Xe công ty.
- Chế độ nâng lương: Theo quy định của công ty.
- Loại hơp đồng dự kiến ký kết: Hợp đồng lao động có xác định thời hạn.
Thời hạn nộp hồ sơ
+ Nhận hồ sơ từ ngày 10/07/2023 đến ngày 10/10/2023.
Gửi hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tuyển dụng về Phòng Hành chính nhân sự của Công ty
hoặc qua email: hanhchinh@aiden-vn.com.vn.

TUYỂN DỤNG TRƯỞN PHÒNG SẢN XUẤT
Số lượng: 01
Vị trí: Trưởng phòng sản xuất
Mô tả công việc: 
-Trưởng phòng sản xuất phải là người có chuyên môn giỏi và sở hữu năng lực quản lý linh hoạt để hoàn thành tốt khối lượng công việc được Tổng giám đốc giao phó. 
-Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo toàn bộ dây chuyền hoạt động một cách ổn định nhất và tạo ra sản phẩm chất lượng với mức chi phí sản xuất thấp nhất.
- Điều phối hoạt động của phòng sản xuất. 
-Xây dựng quy trình làm việc khoa học cho phòng sản xuất. 
-Đảm bảo chất lượng thành phẩm sau sản xuất. 
-Tham mưu cho dòng sản phẩm mới. 
-Bên cạnh đó, thường xuyên phải lập báo cáo tình hình sản xuất gửi chủ đầu tư và đối ứng các vấn đề liên quan đối ngoại của Công ty.
Yêu cầu trình độ:
Vị trí Trưởng phòng sản xuất là vị trí đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn về sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử, và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. 
-Có kiến thức chuyên môn vững vàng. 
-Khả năng bao quát mọi vấn đề và kỹ năng quản lý điều hành công việc trong phòng ban và liên quan với các phòng ban khác nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối. 
-Lên kế hoạch, thiết kế hệ thống sản xuất, phương pháp sản xuất, phối hợp và kiểm soát quy trình sản xuất.
- Vị trí đòi hỏi người lao động phải có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc để giao tiếp và đối ứng khách hàng, làm báo cáo phân tích gửi chủ đầu tư.
Quyền lợi lao động:
- Mức lương: Theo thỏa thuận.
- Các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời giờ làm việc theo quy định của Công ty. 
- Được trang bị bảo hộ lao động khi vào Công ty làm việc: Quần áo đồng phục nhân viên, mũ,giầy, thẻ nhân viên, tủ đựng đồ cá nhân.
- Phương tiện đi lại làm việc: Xe công ty.
- Chế độ nâng lương: Theo quy định của công ty.
- Loại hơp đồng dự kiến ký kết: Hợp đồng lao động có xác định thời hạn.
Thời hạn nộp hồ sơ
+ Nhận hồ sơ từ ngày 10/07/2023 đến ngày 10/10/2023.
Gửi hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tuyển dụng về Phòng Hành chính nhân sự của Công ty
hoặc qua email: hanhchinh@aiden-vn.com.vn.

tuyen dung 1
phương châm Môi Trường